Tudo o que você precisa saber antes de levar um pássaro de estimação pra casa. Foto: Condutta / Dall-e

Đây là tất cả những điều bạn cần biết trước khi đưa một con chim cảnh về nhà.

Đối với những người đang lên kế hoạch nuôi một con chim như một thú cưng và cần chọn loại, Bác sĩ Morgana Prado, chuyên gia thú y chuyên nghiệp về thú cưng không thông thường tại Bệnh viện Thú y Taquaral ở Campinas, cung cấp những hướng dẫn sẽ đóng góp rất nhiều cho quyết định.

Read More
Back to top